OSB/4-levy (T&G4 pontattu) 2700x1200x18 mm

Koodi: 00944

Neljältä syrjältä profiloitu levy, uros- ja naaraspontti (T&G 4)

OSB/4 Superfinish on tällä hetkellä markkinoiden edistynein OSB-levytyyppi. OSB/4 Superfinish on kehitetty ja valmistettu täysin sopusoinnussa voimassa olevien ympäristöystävällistä elämäntapaa koskevien vaatimusten kanssa, joissa edellytetään orgaanisten aineiden käyttöä. OSB/4 Superfinishia varten on valittu sopiva puu ja sidosaine, joten se vastaa ankarimpia standardeja pelkän ympäristöystävällisen rakennuksen lisäksi. Lastut on yhdistetty toisiinsa sidosaineella, joka ei sisällä formaldehydiä. Formaldehydipitoisuus on rajoitettu puun luonnollisen formaldehyditason mukaiseksi

Standardi: EN 300 - tyyppi OSB 4; EN 13501-1: luokka D-s1, d0; EN 13986:2004+A1:2015

Formaldehydiluokka: E1 (EN 120)