Vineeri sortide ja tüüpide kirjeldus

Vineeri sortide ja tüüpide kirjeldus
04.02.2018

Kõik me oleme kuulnud sõna „vineer”, kuid kaugeltki kõik ei tea, mis see siis on. Selles artiklis räägime me sellest, millised on vineeri sordid, selle materjali liigid ja margid. Tänu suurele vastupidavusele on see materjal väga oluline kõige erinevamates tööstusvaldkondades.

5 vineeri sorti

Vineeril on viis sorti — Е, I, II, III, IV. Enne, kui vineer ühte või teise sorti liigitada, hindavad spetsialistid materjali defektide lubatavat mahtu, töötlemisel saadud puudusi, samuti selle välimust. Sorti väljendatakse kahe sümboliga, esimene neist määratleb pealmise kihi klassi, aga teine  - alumise kihi klassi. Näiteks, E/II või II/III.

 • Е – see on eliitkategooria, millel puuduvad nähtavad defektid ja muud kahjustused. Sellegi poolest võib metsamaterjal sisaldada teatud tähtsusetut praaki. Selles kategoorias on täiesti lubamatud mustad oksakohad ja nende väljalangemisel tekkinud augud. Seda tüüpi lakitakse sageli. Just sellest valmistatakse lamineeritud vineeri.
 • I – antud klassi vineer on samuti peaaegu ilma defektideta. Kuid lubatud on oksakohtade olemasolu (välja langevad, osaliselt kokku kasvanud, kokku kasvamata) või nõeloksad. Võivad olla väikesed tõugurikked läbimõõduga kuni 6 mm, koguses kuni 3 tk ühe ruutmeetri kohta. Seda vineeri saab samuti lamineerida.
 • II - selles sordis võivad esineda oksakohtade väljalangemisel tekkinud augud ja avaused. Tõugurikete arv ühes ruutmeetris võib olla kuni 6 tk, aga tervete kokkukasvanud okste arv (läbimõõt kuni 25 mm) – 10 tükki. Selles materjalis on lubatud vineerilehe tasapinna parandamine, mille käigus oksakohad ja muud defektid dekoreeritakse spoonist vahetükkidega. Sellisest vineerist tahvleid võib katta värvi ja lakiga.
 • III – selles materjalis on lubatud oksakohtade väljalangemisel tekkinud augud ja avaused. Võib esineda tõugurikkeid läbimõõduga kuni 6 mm, koguses kuni 10 tk iga ruutmeetri kohta. Selles materjalis esineb piiramatus koguses terveid kokkukasvanud oksakohti. Kasutusvaldkond piirdub taara ja pakkimismaterjalide valmistamisega, samuti konstruktsioonide loomisega, mille välimus ei ole oluline.
 • IV – selles vineeris on lubatud kõikvõimalikud tootmisdefektid: oksakohad, nende väljalangemisel tekkinud augud, kuni 40 mm läbimõõduga tõugurikete arv on piiramatu. Antud materjal paistab silma suure vastupidavuse poolest, sellest valmistatakse pakkimismaterjali.

Vineeri füüsikalis-mehaanilised näitajad on esitatud tabelis

Näitaja nimetus

Paksus, mmMarkFüüsikalis-mehaaniliste näitajate väärtused sisemiste kihtidega vineeri jaoks, mis on valmistatud erinevate puiduliikide spoonist
KaskLepp, pöök, vaher, jalakasMänd, lehis, kuusk, nulg, seederPärn, haab, pappel
1. Niiskusesisaldus, %3-30FSF, FK5-10
2. Tugevuspiir raiumise korral piki liimikihti, MPa, mitte vähem kui: 

- pärast vees keetmist 1 h jooksul

3-30FSF1,51,21,00,6

- pärast vees leotamist 24 h jooksul

3-30FK1,51,01,00,6
3. Tugevuspiir staatilise painde korral piki väliste kihtide kiude, MPa, mitte vähem kui9-30FSF60504030
FK55453525
4. Tugevuspiir venitamise korral piki kiude, MPa, mitte vähem kui3-6,5FSF40,0
FK30,0

Märkus — Lubatud on kasevineer tugevuspiiriga raiumise korral piki liimikihti 1,2 MPa vastavuses lepingu tingimustega).

Vineerisordi margid

Vineeritahvlite tootmiseks kasutatakse erinevaid liimikoostisi. Võimalikud vineeri margid:

 • FBA, ei ole niiskuskindel. Seda liimitakse naturaalsete albumiinkaseiini liimisegudega. See on ökoloogiliselt puhas, kuid seda ei kasutata sageli, kuna on väikese niiskusekindlusega.
 • FK – liimitakse karbamiidliimiga. Seda iseloomustab niiskuskindluse keskmine näitaja ning seda kasutatakse sisemistel ehitus- ja interjööritöödel. Sellest valmistatakse pakkimismaterjali.
 • FSF – liimitakse fenoolformaldehüüdvaigust valmistatud liimiga. Eripäraks on kõrge niiskusekindlus, seepärast kasutatakse välistel ehitustöödel, katusetöödel.

FSF vineeri sordid

Niiskuskindlat vineeri markeeritakse järgmiselt: В, ВВ, СР, С.

 • B sorti iseloomustab selle pinna kõrge kvaliteet. See omadus võimaldab teostada läbipaistvat ja poolläbipaistvat töötlemist, lakkimist ja toonimist värvainetega. See klass lubab tervete heledate oksakohtade olemasolu, mille läbimõõt on kuni 10 mm ja mustade oksakohtade olemasolu läbimõõduga kuni 6 mm. Väljakukkunud oksakohti ega auke ei tohi olla. Defektide koefitsient materjali ehituses ei tohi ületada 10%.
 • ВВ sorti võib töödelda värvi ja poolläbipaistvate segudega. Toote kvaliteeti saab parandada spoonist vahetükkide abil. Lubatud on mistahes suurusega tervete heledate oksakohtade olemasolu ja tumedate osakohtade olemasolu, mille läbimõõt on kuni 20 mm. Võivad olla kuni 200 mm pikkused koondunud pikilõhed ja hargnenud põikilõhed laiusega kuni 2 mm. Summaarselt peavad defektid kõikuma vahemikus 25% vineeritahvli tasapinnast.
 • СР sorti kasutavad spetsialistid vooderdamiseks matjate ja kilest katetega. Kvaliteet on natuke halvem kui BB sortidel. On olemas terved heledad oksakohad, tumedad oksakohad läbimõõduga kuni 1,5 mm. Väärlülipuidu suurus, terve värvitooni muutus, ei ületa vineeritahvli tasapinnast 50%. Lubatud on kahekordsed spoonist vahetükid, mis on liimitud servale.

Kõige odavam on C sort. Seda kasutatakse siis, kui sellest valmistatud rajatisel on teisejärguline roll. Siin võivad olla kokkukasvanud ja kokkukasvamata oksakohad, oksakohtade väljalangemisel tekkinud augud, hargnenud põikilõhed kuni 10 mm. Sisemised kihid võivad sisaldada spooni puudujääki laiusega kuni 10 mm. Võivad olla määritud oksakohad, lõhed kuni 60 mm. Vineeritahvlil võib olla väärlülipuit ja pruunid laigud, samuti kühmud ja läbistav lihvimine.

Niiskuskindla vineeri sordil on omad plussid, mille hulka kuuluvad:

 • saab kasutada tingimustes, kus niiskusesisaldus ületab 80%
 • kõrgendatud vastupidavus
 • töötlemise kergus
 • madal hind
 • ilus välimus.

Negatiivsetest omadustest võib esile tuua:

 • kõrge toksilisus, kuna valmistamise tehnoloogia näeb ette fenoolide kasutamist liimimismaterjali koostises
 • põlevus (liimi komponendid on kergesti süttivad).

Vineeri liigid

Vineeri liike eristatakse toorme järgi, millest vineeritahvel valmistati. On olemas:

 • lehtpuuvineer (toormeks on kask, pärn, tamm). Paistab silma suure vastupidavuse, kulumis- ja niiskuskindluse poolest.
 • okaspuuvineer (toormeks on mänd, seeder, nulg). See on lehtpuuvineerist kergem ja on mädanemiskindel.
 • kombineeritud vineer (leht- ja okaspuutooret kasutatakse vaheldumisi, aga pealmine kiht on kasest).

Samuti saab vineeri eristada pealispinna mehaanilise töötlemistüübi järgi. Selle kriteeriumi järgi eristatakse: lihvimata, lihvitud kahelt poolt või ühelt poolt.

Kasevineeri sordid

Kasevineeri iseloomustab suur vastupidavus ja mitmekihiline struktuur. Sellest puust saadud materjali peetakse kõige populaarsemaks nendes tööstusharudes, kus toodetele tuleb anda suur vastupidavus. 

Kasevineer võib olla:

 • vineer FK (niiskuskindel)
 • vineer FSF (suure niiskuskindlusega)
 • lihvitud
 • lihvimata.

Vineeri toodetakse kolme põhimeetodiga. Esimene meetod seisneb toorme saagimises peenikesteks ribadeks (5 mm), Seejuures kasutatakse väärispuidust metsamaterjali. Kuid vineeritoorme suurte kadude tõttu sellise meetodiga valmistatud vineeri peaaegu enam ei tehta. Teine meetod seisneb 3,5 mm paksuse spooni koorimises. Seejuures on täheldatav küllaltki suur tootlikkus. Ja kolmas meetod – parima vineeri valmistamine. Seda tehakse 1,2 – 1,9 mm paksusega spoonist, mis on saadud vineeripaku ringkoorimise abil. See meetod on kõige populaarsem.

Lamineeritud vineeri sordid

Sellel põhjusel, et lamineeritud vineeris on spoon kaetud laminaadiga, pööratakse sordi määratlemisel tähelepanu ainult lamineerimise puudustele, samuti toorme defektide olemasolule välisküljel. Esimest sorti iseloomustab ideaalne välimus. Ei tohi olla eraldunud kilet, karedust pärast remonti, plekke, kühme ja auke, pressi jälgi, laminaadi pundumist. 

Lubatud on:

 • tervete oksakohtade jäljed
 • heledad plekid ja triibud (kuni veerand pinnast)
 • kleepunud kiletükid kuni 5 cm 2 cm
 • värvinired kuni 10 mm
 • spooni defektid sisemises kihis kuni 10 mm ja sügavuti kuni 2 mm
 • eraldunud kildude jäljed suurusega kuni 5 mm.

 

Teise sordi lamineeritud vineeril võib puududa kilekate kuni 1% pindalast. Võivad esineda kilematerjali jätkulapid, defektide jäljed sisemistes kihtides, heledad laigud. Plekid ja väikesed augud võivad esineda mitte rohkem kui 10% pindalast. 

Lubatud on:

 • kuni 300 mm kriimustused pikkuses
 • pressiplaatide jäljendid, tingimusel, et kilekihi terviklikkus on säilinud
 • laminaadi pundumine kuni 100 mm
 • spooni puudumine vineeri sisemistes kihtides on lubatud pikkuses kuni 25 mm
 • eraldunud kildude jäljed suurusega kuni 20 x 5 mm
 • karedad ja hõõrdunud kohad.

Kolmanda sordi lamineeritud vineeris on võimalik kilekatte puudujääk. Võivad eksisteerida puidu defektid, kiletükid, mis on pinna külge kleepunud, heledad plekid ja triibud, samuti kõik puudused, mis ei ole esimese ja teise sordi juures lubatud.    

Teise sordi lamineeritud vineeril võib kilekate puududa kuni 1% selle pindalast. Võivad esineda kilematerjali jätkulapid, defektide jäljed sisemistes kihtides, heledad laigud. Plekid ja väikesed augud võivad esineda mitte rohkem kui 10% pindalast. Teise sordi lamineeritud vineeril võib kilekate puududa kuni 1% selle pindalast. Võivad esineda kilematerjali jätkulapid, defektide jäljed sisemistes kihtides, heledad laigud. Plekid ja väikesed augud võivad esineda mitte rohkem kui 10% pindalast.