Tsementlaastplaat – tehnilised andmed, omadused, kasutamine

Tsementlaastplaat – kasutamine
30.01.2020

Tsementlaastplaat (CSP) – see on komposiitlehtmaterjal, mis on valmistatud puidulaastude ja tsemendi segust. Tänu sellele, osaliselt vastuolulisele kombinatsioonile, on CSP-plaadil väärtuslikud omadused ja seda kasutatakse ehituses laialdaselt CSP kasutusjuhed (PDF) >

Kuidas CSP-plaati valmistatakse

Tsemendi ja puidulaastude segu, millest CSP-plaati valmistatakse – see on omalaadne mineraalsideainel põhinev betoon. Ainult et liiva ja kruusa asemel kasutatakse selles täiteainena peenikest puidulaastu. Puidu lisamine plaadi koostisesse vähendas selle tihedust, kuid mis peamine - puidulaast mängis siin mitte ainult kerge täitematerjali, vaid ka fiibri rolli – mis on plaati tugevdav lisand, millega suurendatakse vastupidavust tõmbekoormusele.

Plaadi valmistamiseks kasutatava segu koostises on:

  • tsement - 65%;
  • puidulaast - 24%;
  • vesi – 8,5%;
  • lisandid mineraliseerimiseks ja hüdratatsiooniks - 2,5%.

CSP-plaadi omadused

CSP-plaadi põhiomadused määratlevad selle koostisesse kuuluvad komponendid. Nii näiteks korvab tsemendikivi raskuse osaliselt täitematerjali – puidulaastu kergus.

Plaadi tihedus ja kaal

CSP-plaadi tihedus on 1000 kg/m3 – see on väiksem kui enamiku tsemendipõhiste materjalide tihedus. Plaat mõõtmetega 3200 х 1200 х 10 mm kaalub ligikaudu 45 kg.

Niiskuse mõju ja biostabiilsus

CSP-plaat on vastupidav niiskuse ja bioloogiliste tegurite mõjule. Biostabiilsus tagatakse puidulaastude spetsiaalse töötlemise – mineraliseerumisega. Niiskuskindlus – saavutatakse tänu tsemendile. Tsemendikivi ei kaota oma tugevust ükskõik kui suure niiskusesisaldusega keskkonnas. Vee imendumine pikaks ajaks vette kastmise korral ei ületa 16% ning plaadi tursumisel suureneb selle paksus kuni 1,5%.

Külmakindlus

Veega kokkupuutumisel imab CSP-plaat vähe vett. Tänu sellele on plaat madalate temperatuuride suhtes vastupidav. CSP-plaadi külmakindlus – 50 külmumis-sulamistsüklit ilma nähtavate kahjustusteta ja 90%-lise jääktugevuse juures. Seejuures võimaldavad plaadi parameetrid kasutada seda mitteköetavates ruumides tingimusel, et on tagatud kaitse niiskuse kogunemise eest. 

Soojusjuhtivus ja auruläbilaskvus

Tsementlaastplaat – on poorne materjal, kuna olulise osa selle mahust moodustavad puidulaastud. Tänu sellisele struktuurile on selle soojusjuhtivus väike – ligikaudu 0,26 W/(m∙°C). See on 1,5—2 korda väiksem kui telliskivil ja ligikaudu kaks korda suurem kui kipskartongil. Vaatamata sellele, et CSP-plaati ei saa täiel määral pidada soojusisolatsioonimaterjaliks, mõjutab selle kasutamine oluliselt välispiirdekonstruktsioonide soojustakistust.

Poorne struktuur tingib materjali läbilaskvuse veeauru jaoks tasemel 0,03 mg/(m∙h∙Pa). Betoonil on samasugune veeauru läbilaskvus. Seda parameetrit tuleb mitmekihiliste seinte projekteerimisel kindlasti arvestada. CSP-plaadi kasutamise korral välisseinte siseviimistluseks võib see toimida aurutõkkekihina, mis vähendab niiskuse kogunemist seinas ja suurendab soojusisolatsiooni efektiivsust.

Tuleohutus

CSP-plaadi tuleohutuse näitajad vastavad klassile B-s1, d0:

  • põlevusrühm: B – raskesti süttiv;
  • suitsu teke: S1 – väike kogus suitsu;
  • leegi levik d0 – ei eralda põlevaid osakesi.

Parameetrite kogusumma järgi kuulub tsementlaastplaat tuleohutute materjalide hulka. Selle kasutamine võimaldab suurendada hoonekonstruktsioonide tulepüsivust ja vähendada ruumide tuleohuklassi.

Keskkonnasõbralikkus

Sellele omadusele pööratakse väga palju tähelepanu seoses sünteetilise toorme massilise kasutamisega ehitusmaterjalide tootmisel. Tsementlaastplaat koosneb ainult looduslikest komponentidest. See ei sisalda formaldehüüdvaike, polüstüreeni ega teisi aineid, mis võivad olla lenduvate toksiliste ühendite emissiooniallikateks. Tänu mineraliseeruvatele lisanditele ei ole puitkomponent lagunemisele vastuvõtlik, mis samuti aitab ruumides tervislikku õhkkonda säilitada.

Töötlemine

Tsementkiudplaati on küllaltki lihtne lõigata ja puurida, mis lihtsustab oluliselt sellega töötamist. Pahtel katab selle pinda hästi, seda on hea värvida.

CSP-plaadi kasutamine

Tsementkiudplaadi kasutusvaldkond on määratletud nende omadustega, mida on eespool kirjeldatud. Eriti väärtuslikuks on õnnestunud kombinatsioon hinnalistest omadustest, mis üksteist täiendavad. Selliseid materjale ei ole palju, mis on samaaegselt tugevad, niiskuskindlad, keskkonnasõbralikud, tuleohutud ja suhteliselt kerge kaaluga.

Materjali plaadikujuline vorm annab veel ühe tähtsa eelise – kasutusmugavuse, tehnoloogilisuse. CSP-plaadi kasutamine võimaldab paljudel juhtudel tööd kiirendada, välistada nn „märjad protsessid” , mis nõuavad meistritelt spetsiaalset kvalifikatsiooni, on töömahukad ja aeganõudvad, eriti kui võtta arvesse ehitussegude tahkestumisaega. Tsementkiudplaatide kasutamine mõjutab otseselt montaažitöid, plaatide suured mõõtmed võimaldavad katta korraga suure pinna ja lihtsustavad tasapindade ühtlustamist.

 

Seinte ja vaheseinte vooderdamine

Tsementkiudplaadid sobivad väga hästi nii massiiv- kui ka karkass-seinte vooderdamiseks. Keskkonnaohutus teeb neist hea materjali siseviimistluseks, aga niiskuskindlus võimaldab neid kasutada niisketes ruumides ja hoonete välisviimistluseks.

Plaate saab kinnitada telliskiviseintele tavalise krohvi asemel. See meetod sai nimeks „kuivkrohvimine”. Plaatidega vooderdamine võimaldab lihtsalt saada ühtlase pinna. Selle töö töömahukus, võttes arvesse vajaliku kvaliteedi tagamise lihtsust, on tunduvalt väiksem kui traditsioonilise krohvimise korral. Nende eesmärkide saavutamiseks kasutatakse harilikult plaate, mille paksus on 8—12 mm.

Tsementkiudplaadid sobivad väga hästi karkassehituseks. See tehnoloogia näeb otseselt ette plaatvooderduse, mis tagab tööde kõrge tehnoloogilisuse ja aja kokkuhoiu. Üheks karkasskonstruktsioonide liikidest on – sisemised vaheseinad. CSP-plaadid toimivad heliisolatsioonimaterjalina, mis vähendab akustilist sidet vaheseintega eraldatud ruumide vahel. Karkasside vooderdamiseks kasutatakse kuni 20 mm paksusega plaate.

Rippfassaadisüsteemid

Ventileeritav rippfassaad – üks CSP-plaadi loomulikest rakendustest. Neid plaate saab kasutada välisvoodrina, mis kaitseb sisekihte õhuniiskuse ja tuule eest. Materjali tugevus, niiskuskindlus ja tuleohutus on ventileeritava fassaadi jaoks äärmiselt olulised. CSP-plaat suudab taluda suuri mehaanilisi koormusi, ei rikne niiskuse tõttu ega levita tuld isegi siis, kui ventilatsioonipilus on tugev tõmme. Selles valdkonnas kasutatakse kergeid plaate paksusega kuni 12 mm.

Katusesüsteemid

CSP-plaati kasutatakse lamekatuste ehitamisel, sealhulgas ka juba kasutuses olevate katuste renoveerimisel. Plaadid pannakse soojusisolatsiooni peale ja seejärel kaetakse hüdroisolatsioonimembraaniga. Tänu plaatide jäikusele ei mõjuta koondkoormus soojustusmaterjali ja katusel saab kõndida ning seda võib kasutada isegi platvormina näiteks suvekohviku või puhkeala all. Sõltuvalt koormusest kasutatakse katusesüsteemides kuni 20 mm paksuseid plaate, erijuhtudel ka paksemaid.

Põrandad

Põranda ehitamisel kuluvad ära sellised CSP-plaadi omadused nagu paindetugevus ja niiskuskindlus. See materjal sobib väga hästi aluspõranda tegemiseks – on nn kuivaks tasanduskihiks. Selle asemel, et panna vahelaele kiht tsemendi-liivasegu, tasandada seda ja oodata, kuni see tahkestub, saab ettevalmistatud „majakatele” paigaldada CSP-plaadid ning kohe saadakse sile ja edasiseks viimistlemiseks valmis alus, mis toimib ka soojusisolaatorina.

Karkassmaja jaoks või põranda paigaldamisel laagidele kasutatakse paksemaid plaate. Paksuse valimisel on määravaks eeldatav koormus põrandale ja vahekaugus laagide vahel.

Veel üks, sageli kasutatav konstruktsioon – nn ujuvpõrand. Selle ehitamiseks sobib CSP-plaat samuti suurepäraselt nagu ka soojustatud lamekatuse jaoks. Plaadi paksuse valikut mõjutavad arvutuslikud koormused ja soojustusmaterjali tihedus. Aluspõranda ehitamiseks kasutatakse plaate, mille paksus on vähemalt 16 mm.

Raketis

Tavaliselt on monoliitehituses raketis ajutine konstruktsioon, mis eemaldatakse pärast betooni esialgset kõvenemist. CSP-plaadi kasutamine võimaldab ühildada raketise ettevalmistamise viimistlustöödega. Nendest plaatidest saab valmistada mitte-eemaldatava raketise, mis jääb seina koosseisu, moodustades kohe tasase pinna, mis ei vaja krohvimist.