Soovitused Puitlaastplaatide (soonega) paigaldamisel

Soovitused Puitlaastplaatide (soonega) paigaldamisel
05.02.2018

Puitlaastplaatide (2400x600x22 mm) kokkuliitmise profiil on joonisel 1.

Enne paigaldamist tuleb plaate hoida kuivas, horisontaalasendis nii, et ei oleks vigastatud plaadi servad ega pind.

Plaate on alati vaja aklimatiseerida 1 päev enne paigaldamist selles ruumis, milles plaate kasutatakse (paigaldatakse). Ruum peab olema köetud ja õhutatud.

Plaatide paigaldamisel peab prusside niiskusesisaldus olema 12 - 14 %.

Plaadid paigaldatakse täisnurga all prusside suhtes. Maksimaalne prusside keskpunkti vahekaugus 600 mm.

Plaatide lühikesed küljed sobitatakse üks teisesse (joonis 2).

Iga plaat peab katma vähemalt 2 prussi (joonis 2).

Kõik plaatide lühikesed küljed peavad olema toetatud prusside või lisaprussidega (joonis 2).

Naelte või kruvide vahekaugus ja nende paigutamine on joonisel 2. Seina ja plaadi vahele tuleb jätta pilu 10 – 15 mm. Toestuste vahekaugus laiuselt peab olema mitte rohkem kui
280 mm. Kui plaadi laius on vähem kui 600 mm, peab olema vähemalt 3 toestust.

Plaate võib kinnitada naelte või kruvidega, nende paigutamine on näha joonisel 3. Naela soovitatav suurus - 70 x 3 mm, kruvi soovitatav suurus – 50 x 4.5 mm.

Plaatide kokkuliitmisel profiili peale tuleb kanda liimi (joonis 4). Tavaliselt kasutatakse liimi PVA D1, D2 või D3 (näiteks liim Kleibit 303 (D3), Euroleim 320 (D2), Cascol 3305 või analoogsed liimid). Peale plaatide kokkuliitmist liim peab olema nähtav plaatide kokkuliitmise kohas. Liimi ülejääk tuleb plaadi pinnalt eemaldada. Liimi kasutamisega plaatide liidestamisel tuleb võtta arvesse liimi tootja soovitusi ja nõuandeid, eriti ruumi temperatuuri ja materjalide suhtes. Kokkuliimumine kestab ca 1 ööpäev. Selle aja jooksul ei tohi põrandat kasutada ega koormata.

Plaatide kokkuliitmise kohtades asuvad konarused peavad olema lihvitud enne põranda katmist (linoleumiga vms.).