Soovitused OSB plaatide kasutamiseks puitkonstruktsioonides

Soovitused OSB plaatide kasutamiseks puitkonstruktsioonides
06.02.2018

Täispuiduga sarnaselt varieerub niiskusesisaldus puidupõhistes paneelitoodetes vastavalt temperatuurimuutustele ja ümbritseva keskkonna suhtelisele õhuniiskusele. Vastavalt ümbritseva õhu niiskusesisaldusele puidupõhised paneelitooted kas imavad veeauru või vabastavad seda, luues sellega tasakaalustatud niiskusesisalduse.

OSB-plaadid võivad veidi paisuda või kahaneda (pikkuses, laiuses ja paksuses), kui puutuvad kokku temperatuurimuudatuste ja/või õhuniiskusega. Seetõttu on oluline, et plaatide niiskusesisaldus ladustamise ja paigalduse jooksul on nii sarnased kui võimalik nende lõppkasutuseaegse niiskusesisaldusega.

Üldine teave

Plaatide põhitelje suund (pikisuund) peab olema konstruktsiooniraamiga ristloodis ja talade samm peab olema vastavuses plaadi suurusega. Kui plaadi mõõtudeks on 2500 x 1250 mm, on sobiva sammu pikkuseks 625 mm.

Katusekonstruktsioonide puhul on lubatud järgmised sammupikkused: 417 mm ja 833 mm.

Ehitusliku seinakattena soovitame plaate paigaldada korruse täiskõrgusena. Sel viisil on plaate lihtne kinnitada ning neid pole vaja lõigata, mis vähendab ehituskulusid.

Kulude optimeerimiseks on ühenduskohtade arvu vähendamine miinimumini olulisem kui lõikamise vältimine, et säilitada konstruktsiooni tugevus. Olulisem on vähendada ühenduskohtade arvu kui plaatide kasutamist optimeerida, kui selleks tuleb teha lisalõikamisi.

Plaadid põrandakattematerjalina

Ehituslik põrandakattematerjal (aluspõrand).

Paigaldamine:

 • Kõigi servatud plaatide puhul tuleb jätta 3 mm paisumisvahe plaatide ja servade vahele.
 • Kõikide sulundliitega plaatide ühenduskohad tuleb liimida sobiva T+G-liimiga (nt polüuretaan).
 • Plaadid tuleb paigaldada nii, et põhitelg (st pealmiste kihtide ja plaadi stantsi suund) oleks taladega risti ja lühemad servad tuleb kinnitada vaheliti (malekorras).
 • Sulundliitega plaadid tuleb paigaldada nii, et mõlemad lühemad servad on taladega toestatud. Servatud plaadid peavad olema toetatud kõikides servades.
 • Nii servatud kui sulundliitega plaatidele tuleb jätta minimaalselt 15 mm paisumisvahe seinast, et võimaldada võimalikku paisumist.

 

Soovitatud plaadi paksus (minimaalne)15 mm18 mm22 mm

Samm keskjoontelt

300–400 mm400-600 mm600-800 mm

Kinnitamine

 • Tavapärastele siledatele naeladele tuleks eelistada kas ringkeermega naelu või kammnaelu. Naela minimaalne pikkus tohib olla 50 mm või 2,5 korda suurem kui plaadi paksus, eelistada tuleb suuremat väärtust.
 • Puukruvide minimaalne pikkus tohib olla 45 mm või 2,5 korda suurem kui plaadi paksus, eelistada tuleb suuremat väärtust. Minimaalne läbimõõt on 4,2 mm.
 • Soovitatud maksimaalne vahe kinnituselementide vahel on 150 mm serval ja 300 mm plaadi keskel.
 • Kinnitit ei tohi paigaldada servale lähemale kui minimaalselt 10 mm.

Kaitse niiskuse eest

Kui plaat paigaldatakse otse puitlae aluspinnase kohale esimesel korrusel, tuleb see niiskuse eest isoleerida. Isoleeriv kile tuleb paigaldada kaitseks niiskuse eest. Tõke peab olema pidev, ilma avadeta. Paigalduse ajal tuleb teha kõik vajalik, et kaitsta plaate ilmastikumõjude eest. Mis tahes ajutine kokkupuude niiskusega peab olema nii lühiajaline kui võimalik ja kui plaat saab märjaks, tuleb paigaldada tõhus veeäravoolusüsteem, et plaadid saaksid korralikult ära kuivada.

EHITUSLIKUD PÕRANDAKATTED / PÕRANDAKONSTRUKTSIOONID KANDVAL RAAMIL

Ehituslikud põrandaplaadid

Üldiselt rääkides kehtivad siin ehitusliku põrandakatmise põhimõtted. Löökheli ülekande mõju vähendamiseks tuleb taladele paigaldada lisaks heliisolatsioonikiht.

Ujuvpõranda konstruktsioonid

Põrand koosneb OSB sulundliitega profiilplaatidest, mille paksus on 22-25 mm. Isegi sobivam on kasutada 2 plaati, millest igaüks on 15-18 mm paks (minimaalselt 12 mm). Kui sulundliitega ühenduskohtades ei oodata liiklemist, piisab väikeste nõudmistega põrandatele ühest plaadikihist. Muudel juhtudel soovitame kasutada kahe- või mitmekordset konstruktsiooni. Plaadid tuleb paigaldada heliisolatsioonikihile (mineraalvilla puitkiudplaadile või polüstüreenplaadile, mis on mõeldud põrandakonstruktsioonidele), kus kihid on omavahel 90º nurga all. Plaadid tuleb omavahel kokku liimida ja/või kruvida. Kasutamisel kriuksumise ohu vähendamiseks soovitame individuaalsed kihid kruvida kinni mõlemas suunas ja lisada eralduskiht.

Tänu oma väikesele tolerantsile on OSB plaat sobiv aluskiht nii elastse kui kõva põrandakattena, mis on ühendatud kas liimidega või vabalt laotud.

UJUVPÕRANDAGA KONSTRUKTSIOONID (KAHEKIHILINE KONSTRUKTSIOON)

Plaadid seinakattematerjalina

Paigaldamine

 • Ehitusliku seinaplaadina saab OSB-plaate paigaldada kas vertikaalselt või horisontaalselt. Kinnitamise lihtsustamiseks ja plaatide lõikamise vältimiseks peab plaadi pikkus vastama korruse kõrgusele ja olema lõigatud täpselt sellesse mõõtu. Seda eelistatakse eriti kandvate seinte puhul.
 • Horisontaalse paigalduse korral tuleb kõik servad toetada raamile ja selle külge kinnitada.
 • Puitsõrestikkonstruktsioonidel saab katteplaate paigaldada raami ühele või mõlemale poole. Välisseinale paigaldades saab katteplaadid paigaldada raamist väljapoole või sisemiselt raamile.

Kaitse niiskuse eest

Kui plaat paigaldatakse otse puitlae aluspinnase kohale esimesel korrusel, tuleb see niiskuse eest isoleerida. Isoleeriv kile tuleb paigaldada kaitseks niiskuse eest. Tõke peab olema pidev, ilma avadeta. Paigalduse ajal tuleb teha kõik vajalik, et kaitsta plaate ilmastikumõjude eest. Mis tahes ajutine kokkupuude niiskusega peab olema nii lühiajaline kui võimalik ja kui plaat saab märjaks, tuleb paigaldada tõhus veeäravoolusüsteem, et plaadid saaksid korralikult ära kuivada.

Kinnitamine

 • Tavapärastele siledatele naeladele tuleks eelistada ringkeermega naelu või kammnaelu. Naela minimaalne pikkus tohib olla 50 mm või 2,5 korda suurem kui plaadi paksus, eelistada tuleb suuremat väärtust.
 • Puukruvide minimaalne pikkus tohib olla 45 mm või 2,5 korda suurem kui plaadi paksus, eelistada tuleb suuremat väärtust. Minimaalne läbimõõt on 4,2 mm.
 • Kinnitit ei tohi paigaldada servale lähemale kui 10 mm – kandvate seinade puhul mitte lähemale kui 7 korda kinnitusvahendi läbimõõdust (minimaalselt 20 mm).

Kinnitite soovitatud kinnitusvahed

Plaadi paksus9–12 mm12–15 mm15–22 mm
Perimeetril100 mm125 mm150 mm
Plaadi keskel200 mm250 mm300 mm

Ülaltoodud arvud on mõeldud vaid orienteerivate juhistena. Need sõltuvad plaadi pikkusest ja täpsest staatilisest koormusest.

Soojusisolatsioon ja kaitse niiskuse eest

Fassaadi lisasoojusisolatsiooniks ja heliisolatsiooniks soovitame kasutada mineraalvilla ja mineraalkrohvi. Viimasena mainitu paigaldamist tuleb kaaluda. Välisseinte välispoolele paigaldatud plaatidel tuleb arvestada plaadi difusioonikindlusega, et kontrollida seinaplaadi vahel tekkivat kondensatsiooniriski. Raami sisse paigaldatud plaadil võib olla piisav aurukindlus, et toimida piisava difusioonikindla kihina tingimusel, et plaatidevahelised liitekohad, samuti ka liitekohad teiste konstruktsioonielementidega on kinni kleebitud, et vesi sisse ei pääseks ja et parendada õhukindlust. Sulundliitega plaadid tuleb liimida sobiva liimiga (PUR, PVAC). Koht, kus puittala konstruktsioon puutub vastu betoonplaati, tuleb niiskuse eest kaitsmiseks katta hüdroisolatsioonivärviga (nt bituumen-emulsioonipõhine).

Plaadid katusekattematerjalina

Paigaldamine

 • Enne plaatide paigaldamist veenduge, et tugisarikad on joondatud, ühetasased ja sirged. Kõverad või ebatasased talad mõjutavad valmis katuse väljanägemist.
 • Plaadid tuleb paigaldada nii, et nende pikad servad on sarikatega risti ja lühikesed servad toetuvad sarikatele. Sarikatevaheline kaugus peab jääma vahemikku 833 või 625 mm.
 • Kui sarikad on erinevad või kõrgemad kui 833 mm, tuleb kokkuvajumise vältimiseks kasutada lisaroove laiusega 80 kuni 100 mm. Roovide paigaldamisel pikisuunas iga 417 või 625 mm järel on võimalik plaadi paksust vähendada, sõltuvalt oodatava koormuse suurusest.
 • Plaadid võivad olla servatud või profileeritud, aga järgida tuleb alltoodud soovitusi.
 • Servatud plaadid:
 • Jätke 3 mm suurune paisumisvahe plaadi servade või otste vahele, et plaat saaks liikuda.
 • Kokkuvajumise või liigsete vahede vältimiseks tuleb pikad plaadiservad ühendada väikeste „H“-tähe kujuliste metallklambritega.
 • Sulundliitega plaadid:
 • Vajumise vältimiseks ja õhukindluse parendamiseks tuleb kõik sulundliited liimida PUR, PVAC liimiga

Kinnitamine

 • Plaadid tuleb kinnitada, kasutades korrosioonikindlaid materjale, nt galvaniseeritud või roostevaba terast.
 • Tavapärastele siledatele naeladele tuleks eelistada ringkeermega naelu või lamepeaga kammnaelu, millel on suurem kinnitusvõime. Naela minimaalne pikkus tohib olla 50 – 75 mm või 2,5 korda suurem kui plaadi paksus, eelistada tuleb suuremat väärtust. Minimaalne läbimõõt on ≥ 3 mm.
 • Puukruvide minimaalne pikkus tohib olla 45 mm või 2,5 korda suurem kui plaadi paksus, eelistada tuleb suuremat väärtust.Minimaalne läbimõõt on 4,2 mm.
 • Plaadi serva katkiminemise vältimiseks ei tohi kinnitit paigaldada servale lähemale kui 7 korda kinnitusvahendi läbimõõdust (minimaalselt 20 mm).

Soovituslik kinnitite sagedus ja muster roovide külge kinnitamisel (o.c.)

Roovide keskel

600 mm800 mm1000 mm

Soovituslik minimaalne plaadi paksus

12 mm15 mm18 mm

 

Soovituslik vahekaugus kinnitite vahel plaadi servades150 mm

Soovituslik kinnititevaheline vahekaugus vahepealsetel tugedel

kalle >40° ja surem150 mm
kalle 30° - 40°200 mm
kalle < 30°300 mm
naelad3.1 х 50

Mõõdud tuleb kindlaks määrata vastavalt plaatide täpsele staatilisele koormusele.

Soojusisolatsioon ja kaitse niiskuse eest:

Difusioonile avatud konstruktsioonides on OSB plaatidel piisav aurukindlus. Ruumides, kus tavapärane õhuniiskuse tase on 50%, nagu näiteks elutoad, bürooruumid jne, ei vaja seda tüüpi konstruktsioon lisaks aurutõket, seda juhul kui plaadi liitekohad on kaetud kleeplindiga või liimitud.

Kaitse märjakssaamise eest:

Mis tahes kokkupuude veega peab olema nii lühiajaline kui võimalik ja plaadid tuleb paigaldada kuivades tingimustes. Kuna vesi võib liikuda märgadelt roovidelt plaatidele ja põhjustada viimaste lokaalset paisumist, peavad roovid enne plaatide paigaldamist kuivad olema.