Märgistused

Märgistused
15.01.2020
– (CE) Euroopa Liidu kvaliteedinõuetele vastavusmärgis.
- (E1) vastab formaldehüüdi sisalduse Euroopa Liidu standardile.
- (FSC) rahvusvaheline vastutustundliku metsanduse märgis.
- (PEFC) rahvusvaheline vastutustundliku metsanduse märgis.
- (CARB Phase 2) vastab uuele Ameerika standardile formaldehüüdi sisalduse (E0,5)

- (CARB) vastab formaldehüüdi sisalduse Ameerika standardile.

- (SINTEF) Toode vastab Norra Ehitusteaduste Instituudi nõuetele.

- (T&G) punn-soon ühendus.

- niiskuskindel materjal.
- raskestisüttiv materjal.
- kõrge tugevusega materjal.